EBF_6417

Projecten

Bij ieder project in de utiliteitsbouw, woningbouw en industriebouw is het van belang dat alleen het beste maatwerk geleverd wordt. Afhankelijk van de bestemming van het gebouw geeft Plaatzetterij Drentse Poort passend advies om vervolgens de juiste toepassingen te produceren.

Utiliteitsbouw

Utiliteitsbouw is de verzamelnaam voor bouw zonder woonbestemming, zoals sporthallen, scholen en bedrijfspanden. Onder andere de volgende toepassingsmogelijkheden van Plaatzetterij Drentse Poort dragen bij aan goede leefomstandigheden in uw utiliteitsbouw:

  • Dakrandkappen
  • Muurafdekkers
  • Lekdorpels

Meer over utiliteitsbouw. 

Woningbouw

Persoonlijke wensen bij woningbouw vragen om maatwerk. Plaatzetterij Drentse Poort produceert op basis van uw wensen verschillende soorten zetwerk. Voorbeelden hiervan zijn o.a:

  • Lekdorpels
  • Kaders
  • Gevelbeplating

Meer over woningbouw.

Industriebouw

Bij industriële bouw neemt kwaliteit steeds een belangrijkere plaats in. Plaatzetterij Drentse Poort richt zich continu op marktontwikkelingen en plaatst daarom veel zetwerk van RVS of met een food safe applicatie.

Meer over industriebouw.